Älvdalens kommun

www.alvdalen.se

Älvdalens kommun och vår verksamhet

Älvdalens kommun ligger i norra Dalarna och har ca 7035 invånare. Varje kommuninvånare har lite drygt en egen Kvadratkilometer att röra sig på.
I kommunen finns tre större tätorter - Älvdalen, Särna och Idre.
Älvdalen är Sveriges sydligaste samiska förvaltningskommun. Exempel på saker som sätter Älvdalen på kartan är att orten är prinsessan Sofias hemkommun, världens största och längsta skidlopp Vasaloppet går till största delen genom Älvdalen. Här ligger en av Sveriges största skidorter Idrefjäll och dessutom Sveriges sydligaste fjäll i Grövelsjön. Älvdalsporfyr, Hagströmsinstrument och det älvdalska språket är andra saker vi är stolta för.

Våra Ambitioner och utmaningar inför framtiden

Under den närmaste treårsperioden har kommunen avsatt medel i den kommunala budgeten för att arbeta med att göra våra tre tätorter attraktivare.
Under sommaren 2016 är planen att jobba med ett så kallat sommardesignkontor.
I centralorten Älvdalen startar under 2016 byggandet av en ny centralt belägen skola och den kommer att innebära ett estetiskt lyft för centralorten.

Besöksnäringen är en viktig näring i kommunen och välkomnande tätorter är en viktig fråga som vi vill jobba för.

Några rader Christina Holback som person

Förvaltningschef för samhällsutvecklingsförvaltningen som har ca 100 medarbetare.
Samhällsutvecklingsförvaltningen innehåller fem enheter som arbetar med utåtriktade tjänster för våra kommuninvånare. De fem enheterna är samhälle (miljö, plan och bygg, teknik), kultur och fritid, räddningstjänst, arbete och utveckling samt integration dvs en mycket stor del av det kommunala ansvarsområdet.

Har tidigare jobbat som förvaltningschef i Falu kommun med ansvar för bla. fritids och stadsmiljöfrågor, i Mora och Orsa kommuner med ansvar för den kommun gemensamma Stadsbyggnadsförvaltningen som bla arbetat fram en centrumutvecklingsplan för Mora kommun.

Min inställning är att tätortsmiljöer skall utformas och göras attraktiva och tillgängliga för människor. Människor skall ha företräde framför bilar och Tätorter skall fungera som mötesplatser där man enkelt kan ta sig fram till fots och på cykel.

Fjäll och natur är balsam för själen. Jag gillar idrott, friluftsliv och resor.

Några rader om Ing-Marie Bergman som person

Arbetar för närvarande med projektutveckling och kommunikation på Älvdalens kommun och brinner för att bidra till att Älvdalen blir en änne attraktivare kommun som ytterligare stärker sitt varumärke.

Har under många år jobbat som marknadsförings- och internationaliseringsansvarig på Älvdalens Utbildningscentrum, men i slutet av 2014 tog jag jobbet som projektledare för ett evenemangsutvecklingsprojekt inom Älvdalens kommun. Projektets syfte var att tillvarata uppmärksamheten för Älvdalen som skapades i och med vigseln mellan älvdalsbördiga Sofia Hellqvist och Prins Carl Philip. Målet var att utveckla och marknadsföra platsen och det nya evenemanget - Älska Älvdalen. Ambitionen var helt enkelt att sätta Älvdalen och Dalarna på kartan utan att för den skull profitera på parets kärlek. I slutrapporten kunde man i medieanalysen läsa att det uppskattade annonsvärdet för all publicitet för Älvdalen under projektåret varit närmare 700 miljoner kronor.

Mina intressen är resor, människor, musik, hockey och det skrivna ordet. Jag spelar fiol, yogar, kör motorcykel samt umgås mycket med man och barn.