Älvdalens kommun

www.alvdalen.se

Älvdalens kommun och vår verksamhet

Älvdalens kommun ligger i norra Dalarna och har ca 7035 invånare. Varje kommuninvånare har lite drygt en egen Kvadratkilometer att röra sig på.
I kommunen finns tre större tätorter - Älvdalen, Särna och Idre.
Älvdalen är Sveriges sydligaste samiska förvaltningskommun. Exempel på saker som sätter Älvdalen på kartan är att orten är prinsessan Sofias hemkommun, världens största och längsta skidlopp Vasaloppet går till största delen genom Älvdalen. Här ligger en av Sveriges största skidorter Idrefjäll och dessutom Sveriges sydligaste fjäll i Grövelsjön. Älvdalsporfyr, Hagströmsinstrument och det älvdalska språket är andra saker vi är stolta för.

Våra Ambitioner och utmaningar inför framtiden

Under den närmaste treårsperioden har kommunen avsatt medel i den kommunala budgeten för att arbeta med att göra våra tre tätorter attraktivare.

Besöksnäringen är en viktig näring i kommunen och välkomnande tätorter är en viktig fråga som vi vill jobba för.

Några rader Mattias Graf som person

Under ambitioner och utmaningar:

Vi har precis antagit en översiktsplan som förväntas vinna laga kraft mars/april 2019. Den anger bland annat att kommunen ska jobba med centrumutveckling i Idre och Älvdalen. 

Projektplaner för detta har redan antagits och arbetet ska fortgå under 2019. Ambitionen är att ta fram konceptuella centrumutvecklingsplaner som ska ligga till grund för fördjupade översiktsplaner över Idre tätort och Älvdalens tätort. 

Anställd som planarkitekt på Samhällsenhet vid Älvdalens Kommun. En enhet som innefatta plan & bygg, skog & mark, trafik & gator, teknik och mät, näringsliv och miljö.

Jag har främst jobbat med framtagandet av kommunens nya översiktsplan och nu ska jag leda projekten med centrumutveckling. 

Jag började på kommunen som praktikant hösten 2015. Jag gick då civilingenjörsprogrammet arkitektur, på LTU i Luleå. 

Där fick jag bland annat läsa arkitekturhistoria, teknisk arkitektur samt konceptuell och urban design. Hösten 2017 flyttade jag hem till Älvdalen och har sedan dess jobbat på Samhällsenheten vid Älvdalens kommun. Jag tycker det är intressant att utforma allmänna miljöer utifrån människans spontanitet. Spontana stråk, spontana sittplatser, spontana möten och spontanidrott är några exempel som kan vara bra utgångspunkter. Gestaltningsmässigt får utformningen gärna vara stilren och enkel, men inte för enformigt. Böcker av olika karaktär i en bokhylla är en lagom portion kaos, harmoniskt inramad i stilren ordning.

Mina fritidsintressen kretsar kring musik, idrott, byggande, skog & jakt.

Några rader om Ing-Marie Bergman som person

Arbetar för närvarande med projektutveckling och kommunikation på Älvdalens kommun och brinner för att bidra till att Älvdalen blir en änne attraktivare kommun som ytterligare stärker sitt varumärke.

Har under många år jobbat som marknadsförings- och internationaliseringsansvarig på Älvdalens Utbildningscentrum, men i slutet av 2014 tog jag jobbet som projektledare för ett evenemangsutvecklingsprojekt inom Älvdalens kommun. Projektets syfte var att tillvarata uppmärksamheten för Älvdalen som skapades i och med vigseln mellan älvdalsbördiga Sofia Hellqvist och Prins Carl Philip. Målet var att utveckla och marknadsföra platsen och det nya evenemanget - Älska Älvdalen. Ambitionen var helt enkelt att sätta Älvdalen och Dalarna på kartan utan att för den skull profitera på parets kärlek. I slutrapporten kunde man i medieanalysen läsa att det uppskattade annonsvärdet för all publicitet för Älvdalen under projektåret varit närmare 700 miljoner kronor.

Mina intressen är resor, människor, musik, hockey och det skrivna ordet. Jag spelar fiol, yogar, kör motorcykel samt umgås mycket med man och barn.