Design i Västernorrland

www.div.se

Design i Västernorrland (DIV) verkar för att skapa en ökad designmognaden i Västernorrland samt dess kringliggande region. Organisationen har sedan 2003 i sin nuvarande form som ideell förening arbetat utifrån ett brett perspektiv för att underlätta för företag och offentlig verksamhet att implementera design och designmetodik på operationell, taktisk och strategisk nivå. DIV har ett nära samarbete med Mittuniversitetet och samverkar även ofta med kommuner och landsting. DIV driver en basverksamhet för att utveckla och stärka den generella synen på design samt driver och genomför därtill olika projekt som syftar till att stärka regionen med hjälp av design. Branscher som DIV specifikt arbetat med är exempelvis Cleantech, handel och service. Aktuella områden som DIV i dagsläget arbetar med är bland annat tillgänglighet, vård och omsorg samt tvärdisciplinära mötesplatser för lärande, idéutveckling och prototypframtagning.
organisationer och företag genom medveten och strategisk användning av design och designmetodik. Exempel på arbete som i dagsläget utförs involverar implementering av designelement i vård och omsorg samt utveckling av miljöer för interdisciplinära möten, idéutveckling samt prototypframtagning.
Hemsida: www.div.se
Telefon: 070 550 94 34
Arbetar som: Projektledare
E-post: magnus.sandebree@div.se, magnus@sandebree.com

https://youtu.be/gMe6IgCwT_w