Högskolan i Halmstad

www.hh.se

Bengt-Göran Rosén, BG är för närvarande professor i maskinteknik vid institutionen för ekonomi och teknik vid Högskolan i Halmstad och leder en av de 8 forskningsmiljöerna - MTEK maskinteknik och industridesign samt är avdelningschef för avdelningen Biomekanik och Maskinteknik där bla. Biomekanikingenjörsutbildningen (180p) och Maskiningenjör inrikting Teknisk Design (180p) ingår. BG är även drivande inom den 1åriga internationella internetbaserade Magisterutbildningen inom Maskinteknik och ansvarar för kurserna inom Produkt- och produktionsutveckling (15p), Avancerade Material och Tillverkningsprocesser (7.5p) samt Examensarbetet (15p).

Han har publicerat och presenterat mer än 130 vetenskapliga publikationer och är en flitigt anlitad gästföreläsare och organisatör och vetenskaplig rådgivare av Internationella konferenser inom "funktionsytområdet". År 1994 fick han sin doktorsexamen vid Chalmers tekniska högskola i sin avhandling "Towards Surface Engineering" och har handlett 9 doktorander mot samma examina. Under perioden 1994-1996 arbetade BG på SKF i Göteborg utvecklar de grundläggande idéer från sin doktorsavhandling på funktionella ytor. BG är verksam inom nationell- och internationell standardisering inom ISO TC 213, "Dimensions- och geometriska produktspecifikationer samt verifiering", som Svensk expert på området för ytastruktur.

Den aktuella forskningen inom Funktionella ytor vid Högskolan i Halmstad är riktad mot Tillverkning-, karakterisering och simulering av ytornas egenskaper.

Gruppen består av 15 forskare inkl. 6 professorer som arbetar i nära samarbete med den svenska industrin (bla. Volvo Cars, Volvo AB, Scania, Gnutti Powertrain och forskningspartners världen över som tex. Fraunhoferinstituten inom Produktions- och Laserteknik i Aachen, Tyskland samt Ecole Central de Lyon i Frankrike samt NPL (National Physics Laboratory) och University of Huddersfield i England.

Doktoranden Martin Bergman på Maskinteknisk produkt framtagning – MTEK på Högskolan i Halmstad utvecklar strategier för att hitta samband mellan det upplevda värdet av en produkt och material-egenskaperna för produkten. I sin forskning hjälper han, tillsammans med professor Bengt-Göran Rosén på HH och Professor Lars Eriksson på JTH, bland annat Getinge Infection Control att vidareutveckla deras produkter med fokus på material och ytor som utmanar det traditionella rostfria stålet exempelvis. Tanken är att förbättra produkters produktionstekniska-, funktionsmässiga och emotionella funktioner genom att förändra material och ytdesignen. Det forskningsområde som Martin Bergman valt att jobba med har medfört att han modifierat den världsberömda metodiken Kansei Engineering till att omfatta även material och ytor, vilket har gjort att han hamnat i forskningsfronten inom området. Martin är praktiskt taget ensam i Sverige om att utvärdera och bedöma värdet av stimulansen av våra sinnen kopplat till material- och ytdesign.

https://youtu.be/Ye16dIbBJpM