Business and Design Lab

www.bdl.gu.se/

BDL Business & Design Lab instiftades som forskningscentrum av den konstnärliga fakulteten och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och startade i januari 2011. HDK Högskolan för Design och Konsthantverk är värdinstitution. Syftet med BDLs verksamhet är att bidra till en dynamisk, aktuell och relevant forskning inom det tvärvetenskapliga fältet management och design och därigenom bidra till såväl näringslivets som det omgivande samhällets utveckling. Både seniora forskare och doktorander är engagerade i detta. Exempel på forskningsprojekt är de som drivs inom DESMA, ett EU finansierat doktorandprogram med 12 doktorander vid fyra universitet (Aalto University, Imperial College London, Politecnico di Milano och Göteborgs universitet (BDL). GU är projektledare. Tre av doktoranderna är verksamma i Sverige; vid Veryday/HDK, Volvo Trucks/Handelshögskolan och HDK.
Design, både som kunskapsområde och som praktik, kan bidra till en positiv utveckling av företag, men också till flera andra områden i samhället. Inte minst har detta blivit alltmer uppmärksammat av den offentliga sektorns organisationer som ser möjligheten att använda design som process för att få nya sätt att se på det som traditionellt betecknas som problem och istället se om ”problemen” kan vara en resurs och därigenom åstadkomma nya oväntade lösningar. En annan viktig del av BDLs verksamhet är att sprida kunskapen om designforskning och BDL arrangerar därför seminarier och workshops. Mer information om verksamheten finns på http://www.bdl.gu.se
Lisbeth Svengren Holm, ek.dr, professor i design management vid Göteborgs universitet är också föreståndare för BDL. Lisbeths forskningsintresse är design management med fokus på innovation, strategi och hållbarhetsfrågor. Hennes avhandling (1995) var den första inom design management i Sverige (Industriell design som strategisk resurs) och har sedan dess genomfört flera studier om hur företag använder design, möten mellan olika funktioner i företag, och hur designföretagen har förändrats i takt med att förutsättningarna har förändrats. Före tjänsten vid Göteborgs universitet var Lisbeth professor i fashion management vid Textilhögskolan Högskolan Borås, då med ett speciellt fokus på utveckling och hållbarhetsfrågor i modesektorn. Lisbeth har också varit verksam vid SVID, Stiftelsen svensk Industridesign och bland annat initierat och varit redaktör för forskningsdelen av Swedish Design Research Journal fram till 2015.