Chalmers Tekniska Universitet

www.chalmers.se/sv/utbildning/program-pa-grundniva/Sidor/Teknisk-design.aspx

Olle har examen som industridesigner från HDK, Högskolan för design och konst vid Göteborgs universitet. Olle anställdes på Chalmers för att bygga upp högskoleingenjörs programmet Design och produktutveckling 2003. Olle har varit programansvarig för programmet sedan dess. På fritiden ägnar sig Olle mycket åt segling. Oftast på skol segelfartyg i skandinaviska och brittiska vatten.