Chalmers Tekniska Högskola

www.chalmers.se/sv/utbildning/program-pa-grundniva/Sidor/Teknisk-design.aspx

Anneli Selvefors arbetar på avdelningen Design & Human Factors där hon leder forskningstemat “Circularity & Sustainable Product Use”. Under detta tema forskar hon kring hur design kan möjliggöra ett hållbart vardagsliv för fler människor. Hon forskar bland annat på hållbar konsumtion i en vid bemärkelse inklusive möjligheter för en övergång till en cirkulär ekonomi och hur design av produkter och tjänster kan möjliggöra detta. Hon fokuserar specifikt på hur cirkulering av produkter kan adresseras från ett konsumtions- och användarfokus och vilka utmaningar och möjligheter cirkuläritet medför från ett design perspektiv. En annan del av hennes forskning adresserar hur produkter, tjänster och system kan utformas för att möjliggöra beteendeförändringar och mediera mindre resurskrävande aktiviteter. Hon disputerade 2017 och i sin avhandling diskuterade hon olika designansatser för att jobba med beteendeförändringar med ett primärt fokus på energibesparing. Utöver sin forskning så föreläser och organiserar Anneli seminarier och workshops, både för en nationell och internationell publik. Anneli är även sedan 2010 involverad i grundutbildningen för programmen Teknisk Design och Design och Produktutveckling, samt i masterprogrammet Industrial Design Engineering. Hon föreläser och handleder studentprojekt primärt i kurser med teman som rör hållbar design och användarcentrerad design. Anneli brukar också handleda examensarbeten, både på högskoleingenjörsnivå och mastersnivå. Under 2014-2017 var Anneli medlem i programrådet för Teknisk Design.

Utbildningen Teknisk Design: https://www.chalmers.se/sv/utbildning/program-pa-grundniva/Sidor/Teknisk-design.aspx , http://tekniskdesign.se/
Utbildningen Design och produktutveckling: https://www.chalmers.se/sv/utbildning/program-pa-grundniva/Sidor/Designingenjor.aspx
Utbildningen Industrial Design Engineering: https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Industrial-Design-Engineering.aspx

Forskning vid avdelningen Design & Human Factors: https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/forskning/design-human-factors/Sidor/default.aspx