Christer Ericson

www.designregionsweden.se

Christer Ericson har de senaste 23 åren arbetat som projektledare med koppling till design och varit regionansvarig i norra Sverige för Stiftelsen Svensk Industridesign. Han har under dessa år medverkat i att bygga upp regionala designsatsningar i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland , Dalarna och Gävleborg.
Christer var också miljöansvarig inom SVID och har ansvarat för flera miljö relaterade projekt med koppling till design. Det första projektet startade 1998. Tidigare erfarenhet från området medicinsk teknik och affärsutveckling under mer än 15 år via Landstinget och ALMI Företagspartner i Västernorrland. Christer har varit egen företagare sedan 30 år och med egna produkter inledningsvis med koppling skogsindustrin och telekombranschen. Han är en av initiativtagarna till och ordf. i den nybildade ideella föreningen Design Region Sweden med ett 50-tal medlemmar från hela landet.
I dagsläget arbetar han företrädelsevis med affärsutveckling med koppling till design och hållbar utveckling både för enskilda företag likväl som grupper av företag.

https://youtu.be/hsH-q1lkHfU