Dag Holmgren

DH Industriell Design AB
Företaget är verksamt som konsult både i Sverige och utomlands
Mob. +46 (0) 705-30 212 90
e-post: dag@dhdesign.se
(www.dhdesign.se)
1993 - DH Industriell Design AB
1979 ITAB Design AB
1970 DH Design HB
Internationella kontakter
2006 - 2010 som sekreterare:
Bureau of European Design Associations, BEDA
www.beda.org
Styrelseuppdrag
Sverigesdesigners:
www.sverigesdesigner.se
Teknikmäklarna
www.teknikmaklare.se
Aluminiumriket
www.aluminiumriket.com
2012 - 2013 Aluminium Projekt i Sverige, Island och Norge: "Nordic Design Collaboration placerar materialet i framtiden"
Teaterstickorna i Jönköping
www.teaterstickorna.nu
Aktiviteter
I dag arbetar jag med design och designstrategi i svenska och utländska företag och organisationer och som föreläsare i näringslivet och på universiteten, dels i projektet. Mitt mål är att visa att designprocessen utvecklar företag och organisationer.
Fortfarande lektor på universitet och högskolor.
Deltagit som Jurymedlem i svenska och internationella designtävlingar.
Föreläsare på SAPA Group Profile Academy sedan 2002 i Sverige och USA
Några exempel på uppdrag:
Juryn för Bauma Innovation Award 2010 och 2013 i München, Tyskland
Sommardesignkontoret
999 - 2013) www.svid.se/English/For-students/Summer-Design tjänstgörande
Ingenjörshögskolan i Jönköping (JTH)
2011 Pensionerad från JTH
2005 Utveckla och inrätta ett Mastersprogrammet i Industridesign med sponsring från KK-stiftelsen och svenskt näringsliv
2004 100% anställd på Institutionen Ingenjörshögskolan, JTH
2003 Professor i industriell design på JTH, JTH
1998 50% anställd på Institutionen Ingenjörshögskolan, JTH
1965 Tog examen som industridesigner på Konstfack hantverk och konstindustriskolan
Ansvar vid Institutionen Ingenjörshögskolan, avdelningen, för mekanik
• Ansvarig för Mastersprogrammet i Industridesign
• Kurser på mastersprogrammet (Produktutveckling och Industridesign): Design kunskaper 1 och 2, Strategisk design, produkt ergonomisk
• Examinator i Mastersprogrammet
• Kurser på kandidatprogrammet: visualiseringar
• Examinator i kandidatprogrammet
• Externa kurser: Produktutveckling och Industridesign
2008
Högskolan i Kalmar, Design-programmet
Examinator vid kandidatprogrammet i design
2007
Coach på Design Open 2007 i Design i Västernorrland
2006
Börja i det nya masters programmet vid Institutionen Ingenjörshögskolan, JTH
INDUSTRIAL DESIGN 120 hp (2 år)
Coach på Design Open 2006, 2007, 2008, 2009 i Design i Västernorrland
www.svid.se / DesignOpen
2005 - 2006
Utvecklingen av det nya masters programmet INDUSTRIDESIGN 120 hk
Högskolan i Kalmar, Design-programmet
• Examinator på Bachelorprogram i design
2004
Växjö universitet
• Expert i utnämningen av Erika Lagerbielke som professor i glasdesign vid Växjö universitet
Mittuniversitetet i Sundsvall
• Expert i utnämningen av kandidater till det nya design-programmet
• Expert i utvärderingen av följande utbildningsprogram
• Teknisk design
• Informationsteknik mot industriell ekonomi
• Teknisk fysik
Högskolan i Kalmar, Designprogrammet
• Expert i utvärdering av Masters Programmet
2002
Mälardalens högskola i Eskilstuna
• Expert i utnämningen av Kaj Mickos som professor i innovation teknik
2001
Högskolan i Växjö (I dag Linné universitetet)
• Professor i Industridesign
• Utveckling av nya designprogrammet
1998 - 2002
Högskolan i Halmstad
• Tutor på "Utvecklingsingenjörsprogrammet"
• Kurser inom: Strategisk design
1999 - 2012
Industrial Development Center i Olofström
• Handledare på Sommardesignkontoret
• Projektledare för ett designcenter i IUC.