Luleå Tekniska Universitet

www.ltu.se/edu/program/TCTDA/TCTDA-Civilingenjor-Teknisk-design-1.76880

Industriell design inrättades vid Luleå tekniska universitet år 2002 med syfte att utveckla och driva designutbildning och -forskning. Idag har ämnet seniora forskare, lärare och doktorander engagerade i att utforska de kulturella och intellektuella utmaningarna inom design, samt att sprida kunskap inom designmetodik, visuell kommunikation, användarupplevelse, användbarhet, tillgänglighetsdesign och normkreativ innovation. Designämnets rötter och styrka finns inom det gestaltningsmässiga skapandet, vilket idag även omfattar att verka för utveckling kunskap om designmetodik och innovation i tvärdisciplinära designteam. Exempel på forskningsprojekt är EFESOS: user experience/ interaktionsdesign i förarmiljöer samt flexibla och personifierade förargränssnitt, NOVA: normkreativ innovation, Tillgänglighetsdesign, samt Visuell kommunikation.

 

Ämnet ansvarar för designkurser i utbildningarna som Teknisk design, Grafisk design, Arkitektur och Industriell ekonomi. Detta har även medfört ett stort intresse för designpedagogik, deltagande design, kunskapande inom designpraktiken, inte minst med avseende på intresset för ‘design thinking’, och på design som angreppssätt för att adressera samhällsutmaningar inom såväl industri, som vård och omsorg, samhällstjänster och service och för att säkerställa hållbar miljö, jämlikhet och inkludering.

 

Åsa Wikberg Nilsson, PhD, tf. ämnesföreträdare, biträdande professor i industriell design vid Luleå tekniska universitet. Åsas forskningsintresse kan övergripande beskrivas som deltagande designmetoder för användarcentrerad design, där användare och användande utforskas i samverkan mellan forskare, praktiker och användare. Syftet är att utveckla kunskap som på olika sätt kan bidra till att bättre identifiera användarbehov och att utveckla lösningar som bättre tillfredsställer välmående hos användaren, genom att nyttja nytänkande, normbrytande och kreativa designmetoder. Hennes avhandling omfattar utforskning av deltagande design som metod för ökad kunskapsutveckling, ett tillvägagångssätt som sedan dess genomförts i flera projekt inom skilda praktiker och målgrupper. Åsa är aktiv inom Svensk Form, designfakulteten och D&R Swedish Design Research Network.