Designarkivet

www.kalmarkonstmuseum.se/designarkivet/

Designarkivet är en fristående verksamhet inom Kalmar konstmuseum. Det är ett nationellt specialarkiv som samlar kunskap om den svenska designprocessen från sent 1800-tal och framåt. Samlingen påbörjades 1978 och omfattar idag fler än 120 000 arkivalier från cirka 700 svenska formgivare inom områden som inredning, möbler, grafisk design, och produktdesign. Materialet består av skisser, ritningar, foton, korrespondens, dagböcker och referensmaterial. Designarkivet har även en av Sveriges viktigaste samlingar av tryckta textiler.
Designarkivet är sedan 2006 placerat på Pukebergs glasbruksområde i Nybro. I arkivet finns ett omfattande material från bl.a. Nisse Strinning, Rune Monö, P.O. Landgren, Mårten Cyrén, Arne Erkers, Sven Arne Gillgren, Axel Larsson, Folke Walwing, Björn Hulthén, Erik Höglund, Arthur Percy, Gunnel Sahlin, Monica Backström, Hertha Bengtson, Signe Persson-Melin, Ulrica Hydman-Vallien och Bertil Vallien, Wilhelm Kåge, Stig Lindberg, Viola Gråsten, Göta Trägårdh, Hans Krondahl, Ingrid Dessau, Wanja Djanaieff och Sven Fristedt för att nämna några.
Designarkivet ser samlingen som ett råmaterial som kan ge en fördjupad förståelse för hur kreativa processer, produkt och samhälle hänger samman. Ursprungligen låg tonvikten för samlingen vid skissen som konstnärligt föremål. Idag intresserar vi oss för skissen som ett uttryck för arbetsprocessen. En utmaning är att integrera historisk kunskap kring kreativa processer i designutbildning och forskning.
Eva Wängelin arbetar som intendent och arkivchef. Hon är industridesigner med kulturhistorisk profil. Har arbetat många år som utställningsproducent och projektledare inom museivärlden. Studier. Konst, arkeologi och etnologi samt industridesign på Lunds Tekniska Högskola. Undervisar i designhistoria. Doktorand med intresse för kreativa processer och relationen mellan konst och design.