Falkenbergs kommun

http://www.riandesign.se/

Falkenbergs kommun – Rian designmuseum

Sedan 2010 har Falkenbergs museum haft ett regionalt uppdrag inom designområdet. Uppdraget är formulerat i samarbete mellan museets huvudman, Falkenbergs kommun, och Region Halland. Målsättningen är att verksamheten i och omkring museet ska stärka den lokala och regionala design- och konsthantverksscenen liksom att bidra till att utveckla Falkenberg som besöksdestination. Verksamheten skall vara relevant både för den lokala och den nationella publiken.

 Sedan 2017 har designuppdraget tydliggjorts genom att den publika verksamheten i museibyggnaden fått namnet Rian designmuseum. Rian är benämningen på den torkanordning för säd som finns i anslutning till det gamla sädesmagasin där museet har sina lokaler. Rian designmuseum arbetar framförallt med tillfälliga utställningar och programverksamhet kring dessa i samarbete med både lokala, regionala och nationella samarbetsparter. Vid sidan av designuppdraget har Falkenbergs museum också ett kulturhistoriskt uppdrag och ansvarar för den offentliga konsten i kommunen.

Museets definition av design är bred och innefattar både slöjd, konsthantverk, design, mode och arkitektur. I utställningarna visas både samtida projekt och historiskt material, framförallt från 1900-talet.

Kontaktpersoner inom nätverket är museichef Love Jönsson och designcurator Helena Hertov.

 Love Jönsson är specialiserad på modernt och samtida konsthantverk och 1900-talets svenska konstindustri.

Helena Hertov arbetar främst med samtida material med ett särskilt intresse för innovation, normkritik och miljöfrågor kopplat till design. Hon är också museets kontaktperson för utövare i regionen.

 Love Jönsson

love.jonsson@falkenberg.se

0346-88 61 26

 Helena Hertov
helena.nilsson-hertov@falkenberg.se

0346-88 50 69

http://www.riandesign.se/