Arboga Näringsliv

www.arboga.se/naringsliv-arbete/etablering/kontakt-etableringsfragor/

Sedan 2005 är Göran Näringslivschef på Arboga kommun och chef för enheten ”Utvecklingscentrum” där ansvaret för Näringslivsfrågor, Turism och strategisk utveckling av besöksnäring samt marknadsföring..

I arbetet på Arboga kommun har Göran Dahlen drivit processen med att utveckla platsvarumärket för hela Arboga, ”plats för Inspiration”. Och sedan har en strategisk plan formats som utgått från platsvarumärket. En politiskt väl förankrad process där denna vision och handlingsplaner utgår från platsen unika kännetecken. En process som fått gehör och intresse från flera andra kommuner

Vidare har Göran arbetat med flera olika andra processer med design som metod och drivkraft. Ett exempel är införande av s.k. 24 timmars processer där företagen får prova på designprocessen vid utveckling av produkter och kommunikation/marknadsföring. Vidare har Göran varit ansvarig för ett Sommardesignkontor tillsammans med Köping för ta fram en vision och förslag på gestaltning.
I rollen som Näringslivschef är Göran ansvarig för flera nätverk och deltar i regionens olika utvecklingsinsatser både inom Västmanlands län men även i Örebro län. Exempel på sådana forum är kommunens näringslivsråd, länets näringslivsforum medverkan i affärsplanen för Västmanland etc.

Privat har Göran ett stort intresse för konst, mat och dryck, veteranbilar samt restaurera och utveckla kulturbyggnader och kulturmiljöer.