Hans Frisk

Hans Frisk
Prior AB
Härnösand

Hans Frisk (HF) har arbetat med industridesign sedan 80-talet. Utbildad i arbetsvetenskap i Luleå. HF har varit delaktig i en mängd regionala och nationella designprojekt. Bland de nationella kan nämnas EkoDesign och Tjänstedesign. HF jobbar mestadels i egna företaget Prior AB, men även emellanåt för Strukturdesign i Umeå. HF jobbar också som tillfällig lärare vid designutbildningarna i Umeå och Sundsvall.

HF’s kompetensområden (förutom designsvängen) är materialteknik, miljöanpassad produktutveckling och numera också energi.

Aktuellt 2018.

Energi. HF har ansvarat för ett energieffektiviseringsprojekt (GeniAl II) med mål att spara minst 10% energi i aluminiumbranschen.

Metaller. HF deltar i administrationen kring forskningssatsningarna ”nationell samling kring metalliska material” och delvis också ”Lighter”. HF diskuterar gärna med företag eller medarbetare som är intresserade av energifrågor eller materialutveckling.

Hans Frisk
070 543 40 86
hans.frisk@telia.com