Högskolan i Gävle

www.hig.se/TGIDK

Industridesign programmet, Högskolan i Gävle
Visionen för Industridesign programmet vid Högskolan i Gävle är att utbilda en modern, vetenskapligt baserad industridesigner med teoretisk-praktisk kompetens inom industridesign, hållbarhet och material. Inom hållbarhet- och materialkontexten finns ett starkt fokus och tilltro till nya skogsråvarubaserade material som en bas för nya innovativa och mer miljömässigt hållbara produkter. Industridesign programmet startade hösten 2013 och leder till en kandidatexamen i design och formgivning. Inom programmet läggs en stor vikt på designdidaktik och pedagogiska frågor för att åstadkomma ett ökat lärande hos studenterna. Programmet kommer att vara forskningsintegrerat och i dagsläget bedrivs forskning om materialidentitet inom design samt forskning om design- och innovationsprocesser. Forskning håller på att byggas upp kring hur nya skogsråvarubaserade material kan förädlas till nya kommersialiserbara produkter.

Utbildningen är teorietiskt-praktisk där teoretiska kunskaper, bland annat inom designmetodik, formgivning, teknik, ergonomi och miljöpsykologi, kontinuerligt praktiseras och reflekteras. Programmet är projektintensivt då studentprojekt genomförs, antingen självständigt eller med externa aktörer, såsom företag, studenter från andra ingenjörsutbildningar eller med forskargrupper.

Lärarlaget består bland annat av industridesigners med bred yrkeserfarenhet inom industriella projekt, disputerade och adjungerade universitetslektorer, en doktorand, samt adjunkter med designexamen. Inslaget av gästlärare är stort.

Kontaktpersoner:
Gunnar Anderung, Industridesigner MFA
Arbetar deltid som Universitetslektor i Design och formgivning och undervisar mestadels i Hållbar design och design för alla.
Telefon: 070-3716586
E-post: gunnar.anderung@hig.se