IQ Samhällsbyggnad

www.iqs.se

IQ Samhällsbyggnad - Nod och katalysator för forskning, innovation och kvalitetsutveckling inom samhällsbyggande
Forskning och Innovation (FoI) är fokus i allt vad IQ Samhällsbyggnad gör. Vi utgör ett kitt mellan näringsliv, politik, myndigheter, akademi och brukare. Vi är övertygade om att samverkan mellan dessa sfärer är nödvändig för att åstadkomma relevant forskning av hög kvalitet och innovationer som förbättrar samhällsbyggandet.
Vi driver frågor som är värdefulla för hela samhällsbyggnadssektorns utveckling och som syftar till att förbättra förutsättningarna för forsknings-, innovations- och kvalitetsutveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vår självständiga roll som medlemsfinansierad ideell förening ger oss en unik styrka, och förutsättningar för en mångsidig verksamhet. Genom att vi är en organisation med bredd – vi har drygt 110 medlemmar från hela samhällsbyggnadssektorn – kan vi föra hela sektorns talan när det gäller FoI-frågor och få politiker, myndigheter och media att lyssna. Vi är också en samtalspartner för politiker och myndigheter kring fördelning av samhällets resurser till FoI inom samhällsbyggnadssektorn.
Som en neutral nod och katalysator för sektorsövergripande FoI-frågor arbetar vi för att:
• Påverka för mer och bättre FoI
• Samordna sektorsövergripande program och projekt
• Skapa mötesplatser
• Sprida forskningsresultat

Vår vision
IQ Samhällsbyggnad möjliggör ökat samhälls- och brukarnytta genom fler innovationer och ökad kompetens inom samhällsbyggandet.