Köpings kommun

www.koping.se

DRS – Information till hemsidan från Köpings kommun
http://www.koping.se/naringsliv/

Information
Köpings kommun är, tillsammans med Arboga och Kungörs kommuner, en del av den region som vi kallar Västra Mälardalen. De tre kommunerna bildar tillsammans med företagarföreningar och företag den ekonomiska föreningen Västra Mälardalen i Samverkan (ViS). Att arbeta med design och designprocessen har varit ett av flera fokusområden för föreningen under genomförandet av projektet Tillväxt Västra Mälardalen.
Som exempel kan nämnas Sommardesignkontoret 2014 där fokus för Köpings del var att fylla Köpings Mekaniskas lokaler, med ursprung från 1856, med nutida innehåll. Se vidare info på: http://designregionsweden.se/project/sommardesignkontor-arbogakoping-2014-2

Bakgrund
Sedan mars 2012 arbetar Camilla Nilsson som näringslivschef i Köpings kommun. Tidigare har hon arbetat med regional utveckling på Länsstyrelsen, Landstinget och Västmanlands Kommuner och Landsting där EU- och internationella frågor har varit i fokus. Exempel på samarbeten där Camilla har varit ansvarig är bland annat ett samverkansavtal mellan Västmanland och Champagne-Ardenne i Frankrike som omfattar såväl skolfrågor, småskalig livsmedelsförädling som branschsamarbeten. Under slutet av 00-talet var Camilla involverad i ett regionalfondsprojekt gemensamt med Östergötland, Uppsala, Sörmland, Örebro, Södra Småland och Västmanland kallat KRUT – Kreativ Utveckling, där insatser riktades till att stärka och lyfta fram företagare inom de kreativa näringarna.
Camilla har en grundutbildning som hushållslärare vid Göteborgs Universitet med kompletterande kurser inom humanekologi vid Lunds Universitet. På 90-talet gick Camilla ett år på en förberedande konsthantverkslinje vid Oskarshamns Folkhögskola och följande år ägnades åt Textil formgivning vid Capellagården på Öland. På Capellagården började hon senare arbeta som husmor. Som egen företagare har Camilla drivit kafé/restaurang på Röhsska Muséet i Göteborg.
Summa summarum kan väl sägas att det dukade bordet med alla dess delar är av stort intresse för Camilla – det vackra och det goda!