Leksands Folkhögskola

www.leksand.fhsk.se

Kreativt Entreprenörskap

Utbildningen är en ettårig kurs, med möjlighet att söka till ett andra år, som ger verktyg, metoder och kunskap för utveckling av det egna företagets affärsidé och av företagaren själv.

Kursen vänder sig främst till dig som är företagare eller vill starta företag inom kreativa affärsområden eller till personer med en stark önskan att genomföra en egen projektidé.

Kursen genomförs som heltidsstudier där teori och praktiskt genomförande följs åt. Det är en distanskurs med totalt tio veckor förlagda till Leksands folkhögskola och resten genomförs på distans, det vill säga en vecka på Leksands folkhögskola varvas med ca tre veckors studier och arbete på distans.

Kursinnehåll:

Kreativ idéutveckling
Entreprenörskap
Varumärke och designprofil
Kommunikation
Marknadsföring
Försäljning
Företagets ekonomi
Sociala medier
Personligt ledarskap