Marie Loft

Marie Loft har under mer än 20 år arbetat med design och utveckling av designområdet i det egna bolaget M Loft AB samt fungerat som underleverantör/projektledare, flerårigt inom olika organisationer t ex LO, Design för alla, Stiftelsen Svensk Industridesign, FMV, Kammarkollegiet, Malmö stad, Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge, Region Skåne, Form/Design Center, Shift.

Fokus har varit på design-, teknik-, metodutveckling i gemensam sektor och i företag, M Loft AB genererar och driver utvecklingsprojekt inom designområdet regionalt, nationellt och internationellt.

Exempel på större projekt:
Anställda och Företag i God form, 2003-2005, 40-tal företag involverade.
Design för Alla, 2005-2006, Eu projekt - Konkreta designinsatser, 2009-2011EU projektet - Expandera, 2008-2011, 40-tal företag och offentliga aktörer. Designmetodiken som multidisciplinär Innovationsprocess, forskningsprojekt, Gbg. universitet, 2007-2011.
Designpraktiken som Innovationskatalysator, Ggb universitet, 2011-2013.
EU projekt - Expandera XL, 20-tal företag och offentliga aktörer, 2011-2013. The Shift, internationellt projekt, design och social challenge, 2011-
+ ett stort antal övriga projekt med regionala och nationella aktörer.
Samt projektledaruppdrag för ett 20-tal designföretag.

Idag arbetar Marie på Zenit Design som projektledare

https://youtu.be/rxPwP9NnFOs