LTU Business

www.ltubusiness.se

LTU Business AB är ett bolag som ägs av universitetet, Företaget har ett brett spann men arbetar med framförallt med små och medelstora företag och med forskare/studenter. Vi är Luleå tekniska universitets näringslivsbolag och i det uppdraget hjälper vi omgivande samhälle och näringsliv att ta del av universitetets resurser samtidigt som vi hjälper studenter och forskare ut i näringslivet genom att stötta och vässa deras affärsidéer så att de får bärighet. Vår verksamhet kan delas in i kommersialisering, uppdragsutbildning, näringslivskontakter, internationalisering och innovation & design.
Jag disputerade i ämnet produktinnovation 2009, med avhandlingen ”Probing for Innovation – how Small Design Teams Collaborate” I min forskning har desingprocessen alltid varit i centrum, men jag har framförallt tittat på tidiga designfaser och hur mindre grupper arbetar tillsammans. Målet för mig är att stötta grupperna att samarbeta med mer anpassade metoder. Min grundutbildning gjorde jag på LTU som civilingenjör inom Teknisk Design. 2011 erbjöds jag att börja arbeta på Centek, nuvarande LTU business, jag såg det som en utmaning att använda min kunskap för att utveckla företag i regionen, sedan dess har jag arbetat med design och innovationsfrågor främst i Norrbotten.
Min passion är tidiga designfaser, vilka metoder som kan användas, hur lokalen påverkar gruppen och att facilitera grupper som har luddiga utvecklingsfrågor. En av de roligaste uppdragen jag tar på mig är att hjälpa grupper med metodstöd, där jag tar på mig rollen som facilitator så att gruppen helt kan koncentrera sig på att lösa uppgiften. I början på ett sådant uppdrag vet man aldrig vart det tar vägen, men resultatet i slutändan blir alltid bra ändå.
På fritiden driver jag tillsammans med en kompis Bottenvikens Bryggeri AB. Vi brygger experimentell öl som vi primärt säljer till restauratörer i närområdet. Vi erbjuder även öl-provningar och inspirationsföreläsningar. I bryggeriet gör vi allt själva från att ha byggt upp själva bryggverket till att designa etikett och ölpoesi. Jag tror att det är min förkärlek till att leka med osäkerheter som gör att vi hela tiden förnyar oss och inte brygger om samma öl igen. Istället gör vi en form av öppen produktutveckling där varje öl bara bryggs en gång vilket uppskattas av öl-nördarna som hela tiden vill testa på något nytt.

https://youtu.be/qGw-JNAqCRM

https://youtu.be/znr1I3ui_F8