Mittuniversitetet

www.miun.se/des/

På Avdelningen för Design finns Mittuniversitetets alla konstnärliga ämnen samlade, fotografi, grafisk design, grafisk teknik, industridesign samt möbel- och byggnadshantverk.

För närvarande erbjuder vi tre utbildningsprogram  – Grafisk design, Industridesign och Möbel- och byggnadshantverk. Vi ger också fristående kurser inom ämnet fotografi. 

Vid avdelningen finns ett upplevelselabb där olika aspekter av interaktion kan observeras. I labbet analyseras och studeras olika sidor av vad som händer med människor när de möter olika designlösningar.