Lunds Tekniska Högskola

http://www.design.lth.se/om-institutionen/

”På Designvetenskaper tar vi oss an samhällets utmaningar med människan i centrum utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv.”

– Fredrik Nilsson, prefekt Designvetenskaper

Med fokus på människa, teknik och design

Människor, miljöer och föremål påverkar varandra ömsesidigt – hemma, på arbetet och i samhället. Designvetenskaper är en institution vid LTH, Lunds universitet som ligger på Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC). Forskningen här fokuserar på människa, teknik och design.

Designvetenskaper arbetar för ett hållbart samhälle med en bred ansats. Forskning om den hållbara arbetsplatsen, digitaliseringens effekter, hur vi kan minska matsvinnet, hur vi ska transportera hållbart, luftburna partiklars påverkan på hälsa och miljö och hur design bör funka för att vara tillgängligt för alla – alla perspektiv samlas under samma tak. Vår ämnesbredd, tvärvetenskaplighet och samverkan med omvärlden ger oss goda förutsättningar att tillsammans möta komplexa samhällsutmaningar.

Forskningen och utbildningen vid Designvetenskaper har en viktig roll i utformandet av nya och bättre system som är användbara i vår vardag – och som kan förbättra människors livssituation.

Våra utbildningar har en nära koppling till aktuell forskning – här finns Industridesignskolan och annan omfattande civilingenjörsutbildning som ligger till grund för framtidens utformning av produkter, processer och miljöer.