Piteå Science Park

www@piteasciencepark.se

Piteå Science Park är ett utvecklingsbolag för kulturella och kreativa näringar och cleantech. Vårt uppdrag är att stötta entreprenörer, företag, studenter och forskare, för att skapa tillväxt i Piteå och Norrbotten. Vi gör det genom att driva klusterinitiativ och utvecklingsprojekt, erbjuda stöd för affärsutveckling och nyföretagande, samt skapa attraktiva mötesplatser. Vi driver tre utvecklingsmiljöer i Piteå i nära anslutning till våra tre forskningsinstitut, RISE Interactice, RISE ETC och Swerea Sicomp. Sedan förra året ingår även konserthuset Studio Acusticum i Piteå Science Park. Studio Acusticum är ett av Norra Europas modernaste konserthus med akustik i absolut världsklass. VD för Piteå Science Park är Helena Karlberg. Helena är styrelseledamot i  SISP, Swedish Incubators and Science Parks och ingår även i styrgruppen för Regionalpolitiskt forum. De senaste åren har Helena varit delaktig i flera forskningsprojekt inom social innovation och platsinnovation vid Luleå tekniska universitet. Tidigare har hon arbetat med affärs- och platsutveckling via SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och LTU Business (Luleå tekniska universitets affärsutvecklingsbolag). Helena är utbildad journalist i Sverige och USA och har en bakgrund inom press, radio och TV som både programledare och producent.