Mälardalens Högskola

www.mdh.se

Mälardalens högskola består av fyra akademier. Vi tillhör akademin för Innovation, Design och Teknik. Högskolan finns i Västerås och Eskilstuna. Vi är baserade i Eskilstuna.

På forskningssidan är det IPR, innovation och produkt realisering, för doktorander och forskare. Forskning bedrivs nära industrin, namnet Innofacture, dvs. industridoktorander. Forskningsmedel kommer från industri och staten. Vår nivå heter PR, produktrealisering upp till civ.ing.

Hösten 2015 startades ett nytt program, Produktion och Produktdesign. Det är en civilingenjörsutbildning inom ämnesområdet maskinteknik. Vår inriktning är produkt- och processutveckling. Du kan även ta en examen i detta program som högskoleingenjör (3 års studier). I programmet finns två profiler, produktion och produktdesign. Första året är det samläsning (alla läser samma kurser) resten av studierna är det 50% samläsning och 50% profil. Kort sagt det vi jobbar inom är produktdesign (produktutveckling). Våra studenter får ingenjörens och industridesigners kunskap att lösa produktutvecklings problem med. Allt från konstruktion, material, funktion till varumärken och gestaltning .

Kontaktperson

Anders Berglund

Universitetslektor, Chef för avdelning Produktrealisering

anders.berglund@mdh.seMejla mig »
016 155113

Beskrivning

Anders forskar och utbildar inom främst produktutvecklingsområdet.

Anders disputerade på KTH 2013 inom ämnet maskinkonstruktion med avhandlingen ”Two facets of lnnovation in Engineering Education - The interplay of Student Learning and Curricula Design”. Han har god erfarenhet från utbildning av studenter inom ingenjörs- och masterutbildningar. Han har särskilt intresse för innovation och lärande inom produktutvecklingsprocessen och har verkat främst inom universitetsmiljön men med blick för kopplingen till kommersiell framgång för företag. Anders arbetar framgångsrikt i flerdisciplinära sammanhang.