Ralf Rosenberg

Industridesigner från Konstindustri skolan (HDK) 1977
Började på Designkonsulterna 1977. Har i alla år arbetat med produkter med en starkt funktionellt/tekniskt karaktär.
Blev programansvarig för mastersprogrammet Industrial Design Engineering vid Chalmers Tekniska Högskola maj 2007 slutade med pension juni 2014.
Samarbetet Designkonsulterna fortgick även under denna tid och finns fortfarande i form av samarbete med Hans Tollin.
Några kunder:
BT Industries (idag Toyota), diverse gaffeltruckar
Göteborg Spårvägar i samarbete med Hans Tollin, förarplats på spårvagn
Bahco Ventilation, deplacerande ventilationsdon
ABB, klimataggregat
FRICO, luftridåer och luftvärmare
IFÖ Sanitär AB, tvättställ 2630 avsett för äldre och rörelsehindrade (del av examensarbete 1977, fortfarande i produktion)
Design med Omtanke, arbetsförmedlingen i Skövde
Statens Fastighetsverk, Värdig Entré, Rullstolslift för låga nivåer, produceras av Guldman i Danmark.
Diverse kurser för gymnasieskola och högskolor.

Jag är i dag nybliven pensionär men hoppas att kunna fortsätta arbeta dels med designprojekt men också som föreläsare och handledare på våra designutbildningar.