Region Västerbotten

www.regionvasterbotten.se


Region Västerbotten - har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i. Se filmen om Region Västerbotten här: http://vimeo.com/51401403

Region Västerbotten driver tillsammans med partners ett ekosystem för innovation - Innovationsloopen som bygger på temabaserad användar- och designdriven innovation. I Innovationsloopen årscykel ingår ett antal fasta mötesplatser/Innovationsarenor för samskapande innovation som Västerbotten på Grand Hôtel, Mötesplats Lycksele, Västerbotten i Almedalen och ”rörliga” arenor, Idéverkstäder med olika specifika teman och olika geografisk placering. Information om detta finns på: http://innovationloop.eu, http://innovationloop.eu/digitalreport.html, http://innovationloop.eu/digitalreport2015/, www.mötesplatslycksele.se.