Skellefteå Science City

www.skellefteasciencecity.se

Skellefteå Science City har uppdraget att stimulera starten av nya innovativa företag, främja innovation i etablerade företag och attrahera kompetens och kapital till Skellefteå.
Bolaget driver utvecklingen av Skellefteås innovationssystem samt arbetar med positionering, partnering och nätverkande med regionala, nationella och internationella partners.
Skellefteå Science City utvecklar det lokala företagens innovationsförmåga genom riktade events och workshops. Bolaget driver även the Great Northern som är en kreativ mötesplats för de snabbväxande digitala start-ups, innovationsstödjande aktörer och etablerade företag.