Sollefteå kommun

www.sollefta.se

Vad kan Näringslivsavdelningen göra för dig?
Genom oss får du en kanal som kan hjälpa dig med alla nödvändiga kontakter i ditt företagande.

Vår verksamhet riktar sig till såväl befintliga som nyetablerade företag och till dig som funderar på att starta eget eller redan är i startskedet.

Vi erbjuder bland annat utbildningsinsatser, nätverksbyggande genom att stödja och medverka till företagsnätverk, starta eget-aktiviteter samt seminarier inom olika ämnesområden.

Enligt Insikt 2015, Sveriges Kommuner och Landstings servicemätning bland företag så fick Sollefteå Kommun ett NKI-värde (Nöjdkundindex) på 77 och genomsnittet för hela Sverige var på 68.
Det gjorde att Sollefteå Kommun placerade sig på en 8:e plats i landet och
bäst i länet.