Torsten Dahlin

Professor emeritus Torsten Dahlin var sedan starten 1989 till 2001 VD för SVID - Stiftelsen Svensk Industridesign. En organisation med rikstäckande nätverk med syfte att utveckla designfrågor inom näringsliv och undervisning. Redan sedan början av 1960-talet argumenterade han för designens betydelse för konkurrenskraft och vikten av designkunskap i teknik- och ekonomiutbildning, med bredare synsätt på industriell design än dåtidens fokus på estetik. Ett av de viktigaste resultaten av SVIDs verksamhet är att forskning inom designområdet idag är etablerad i Sverige. Efter Konstfack 1958 arbetade Dahlin som industridesigner, först som anställd vid industriföretag och som konsult. Från 1965 i egen verksamhet, Crafoord & Dahlin - industriell formgivning – AB och Ergonomi Design, grunden till dagens Veryday.