Umeå kommun

www.umea.se

Näringslivsservice är Umeå kommuns operativa organ för näringslivsutveckling och tillväxt.
Avdelningens verksamhet bedrivs i nära samarbete och partnerskap med det lokala och regionala näringslivet och dess organisationer, universiteten och andra offentliga aktörer. I verksamheten ingår att initiera och stödja åtgärder som främjar utveckling och förnyelse av näringslivet generellt och inom specifika profilområden.
Näringslivsservice utgör den naturliga länken mellan kommunen och näringslivet. Inom kommunen svarar avdelningen för att bevaka och företräda näringslivets intressen rörande kommunikationer och annan infrastruktur.
Näringslivsservice ansvarar även för kommunens externa marknadsföring för att brett bygga kunskap om Umeå och för att attrahera investerare, studenter, kompetent arbetskraft och besökare.

https://www.youtube.com/watch?v=2ffFlmjGY_s