Dennis Pettersson

Dennis Pettersson är utbildad på HDK i Göteborg har tidigare drivit ett designkontor i Norrbotten under 14 år. Dennis har varit professor i industriell design på Luleå Tekniska Universitet sedan år 2001-2017 Han har också medverkat som medförfattare i boken "Produktutveckling-effektiva metoder för konstruktion och design" på Liber förlag ISBN 978-91-47-10582-3 samt medförfattare till boken "Ledning i småföretag", Studentlitteratur 2006, ISBN 91-44-04530-1

https://www.youtube.com/watch?v=mXQ8WCvczo4