Nordanstigs kommun

www.nordanstig.se

Om Nordanstig.
Nordanstigs kommun är en mindre kommun med stora förutsättningar. Med både Sundsvall och Hudiksvall inom 35 minuter finns stora möjligheter att bo, leva och verka i kommunen.

Befolkningsnivån är därför ganska stabil alldeles under 10 000 invånare. Arbetslösheten är låg, även för ungdomarna och företagandet är stort.

I kommunen finns en stor obebyggd kustremsa där många LIS-områden är under framtagande.

Kontaktperson

Hans-Åke Oxelhöjd

Verksamhetschef Samhällsutveckling, kommunikation, näringsliv och turism

hans-ake.oxelhojd@nordanstig.seMejla mig »
070-6286138

Beskrivning

Hans-Åke är en fritänkande samhällsutvecklingschef i Nordanstigs kommun.
I uppdraget som verksamhetschef innefattas plan och byggenheten, kommunikationsenheten, näringslivsenheten samt kultur och turistfrågor.
Nordanstigs kommun har valt att samla samtliga enheter som har med samhällsutveckling att göra under samma verksamhetschef. Det ger en större möjlighet för påverkan.
Hans-Åke har tidigare arbetat inom Sundsvalls kommun och har i den rollen varit medlem i nätverket i ca två år. Nuvarande tjänst började Hans-Åke i januari 2018.