Linnéuniversitetet

www.lnu.se/lidlab

 

Linnaeus Innovation Design Lab – Kompetenscenter Pukeberg är ett kompetenscenter för design, innovation och entreprenörskap.

Design, teknik och innvovation är våra tre nyckelord. Är du nyfiken på hur design och teknik ger nya möjligheter? Hur teknik och konstruktion möts till lösning? Eller hur funktion och design kan stärka en produkt, en tjänst eller ett varumärke? Linnaeus Innovation Design Lab är ett kompetenscenter för dig som är nyfiken och intresserad av nytänkande i företaget, nya funktioner, lösningar, affärsmöjligheter, behovsfokuserade insatser och ett starkare varumärke.

Eftersom näringslivet, akademin och samhället samverkar inom kompetenscentret ger det också dig tillgång till forskning, utbildning, kontakter, erfarenhetsutbyten och specialistkompetens.

Syftet med projektet Linnaeus Innovation Design Lab är tillväxt genom samverkan mellan universitetet, näringsliv och samhälle. Kompetenscentret verkar genom förmedling av kompetens, kunskap och forskning men också som en resurs för utveckling och tillväxt. Kompetenscentret ligger i Pukeberg, Nybro, men verkar både lokalt, regionalt och nationellt.

Lidlab finansieras av Linnéuniversitetet, Nybro kommun, Regionförbundet i Kalmar län och ERUF genom Tillväxtverket.

Projektet Lidlab startade den första januari 2016. Det kommer att pågå i tre år och redovisas i början av 2019.

 

Kontaktperson

Ann-Christin Bayard

Projektledare Linnaeus Innovation Design Lab Lidlab

annchristin.bayard@lnu.seMejla mig »
0730 931459

Beskrivning

Ann-Christin är verksam inom avdelningen för Externa Relationer på Linnéuniversitetet och leder samarbetsprojektet Linnaeus Innovation Design Lab LIDLAB med fokus på samverkan mellan olika parter – näringsliv, akademi och samhälle. Design, teknik, innovation och utveckling är grundläggande i vårt arbete att motivera och få till nytänkande, affärsmöjligheter, lösningar mm i företag och organisationer. LNU med sin kunskap, forskning och utbildning är en styrka som vi vill att olika parter i samhället tar del av, samarbetar för intressanta lösningar och framförallt utbyter erfarenheter med varandra. Vi har många kul och spännande aktiviteter igång. Vi arbetar för att stärka det fina gamla glasbruksområdet Pukeberg, Nybro kommun, till att vara den naturliga mötesplatsen för kultur, design, affärsutveckling, utbildning, forskning och omvärldsbevakning genom bl a seminarier, workshops mm.