Nybro kommun

nybro.se/kontakt/arbete-naringsliv-kontakt/naringslivschef-kontakt/

I Nybro kommun finns både stora och små företag främst inom design-, trä- och pappersindustrin, flera av dem världsledande inom sina respektive branscher. Vi har också en stark och stor transport- och logistiksektor som är viktig för hela regionen.

 

Men vi ser också att Kultur är en viktig dimension i ett långsiktigt, hållbart samhälle - socialt, ekonomiskt och miljömässigt". En stark ”kreativ kärna” bidrar till innovation och nytänkande och är en viktig del i samhällets- och näringslivets utveckling.  Kommunen gör därför stora satsningar på Pukeberg i form av att investera i mötesplatsen. På mötesplatsen finns företrädare för Linnéuniversitetet, Riksglasskolan, Yrkeshögskolan, Nybro kommun, Glasriket och Nybro Företagsgrupp. Huvudsyftet är att mäkla och förmedla kontakter, kunskap och kompetens mellan akademin, kulturen, näringslivet, offentliga myndigheter och det omgivande samhället. Mötesplatsen Pukeberg som befinner sig i ett sammanhang av kultur, design, industrihistoria med ett stort kulturarv.

 

Pukeberg är ett av Sveriges äldsta och mest välbevarade glasbruk. Sedan 1871 har här tillverkats glas i olika former, från bruksglas, lampglas och bensinpumpsglas till vackert konstglas. Idag är anknytningen till kultur, design och formgivning i Pukeberg starkare än någonsin med aktörer som Arkiv för Svensk Formgivning, Kalmar Läns Hemslöjdsförening. Här finns ett flertal konstnärsateljéer, kulturskola, mysig modern restaurang, traditionell hyttsill och mycket mera.