Södertörns Högskola

www.sh.se/

Tvärvetenskapliga programmet Ekonomi, teknik och design ger kunskap om hur produkter, tjänster, upplevelser eller värden kan utvecklas genom design. Detta filosofie kandidatprogram består av studier i företagsekonomi, design och produktionstekniska ämnen vilka också inbegriper insikter i projektledarskap samt avslutande fält- och litteraturstudier som resulterar i ett självständigt examensarbete i ämnet företagsekonomi. Under hela utbildningsperioden varvas kurserna i företagsekonomi med andra, så kallade program-specifika, kurser inom exempelvis design, produktionsteknik och projektledning. Kurserna inom det konstnärliga området ges av yrkesinriktade lärare med konstnärlig spetskompetens. Kurserna inom det tekniska området ges av vetenskapligt meriterade ingenjörer.