Västra Götalands regionen

www.vgregion.se/regional-utveckling/program/

Designfrågor i Västra Götaland

I Västra Götalandsregionen arbetar vi med designfrågor dels i vår egen organisation men vi har också ett regionalt utvecklingsuppdrag med fokus på hållbar design.

Regionalt utvecklingsuppdrag:

I vårt regionala utvecklingsuppdrag har vi ett politiskt prioriterat program ”Cirkulärt mode och hållbara miljöer” som vänder sig till textil- och möbelbranschen. Här har vi ett fokus på omställning till cirkulär ekonomi där vi främst prioriterar design för cirkularitet där vi också finansierar flera utvecklingsprojekt inom både mode och interiör. Vi har också flera andra program ex inom fordon där designfrågorna har stor betydelse.
www.vgregion.se/program

 

Vi har också ett omfattande arbete med klimatfrågan med en Västsvensk klimatstrategi ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Vi har 12 prioriterade satsningar inom Klimat 2030 och en av dessa – som jag tror vi är unika med – är Design för hållbar livsstil. Här vill vi utveckla framtidens innovationer/produkter/lösningar för att underlätta ett hållbart och attraktivt liv och här ser vi att designer är en central yrkeskår, så vi ställer ett stort hopp till er i vårt förändringsarbete!
www.klimat2030.se

Kontakt: Birgitta Nilsson, regionutvecklare, Koncernkontoret, birgitta.j.nilsson@vgregion.se

 

I Västra Götalandsregionens egen organisation:

I Västra Götalandsregionen har vi en Innovationsplattform för att fånga upp anställdas idéer inom vården. Inom innovationsplattformen finns ett stort fokus på tjänstedesign med flera tjänstedesigner anställda. Vi vill att tjänstedesign ska bli en självklar del i allt innovationsarbete som pågår inom hälso- och sjukvården och på så sätt kunna stärka användares delaktighet under hela processen. Inom hälso- och sjukvården är användaren oftast patient, men kan också vara närstående eller vårdmedarbetare. Projekt har genomfört för ett förbättrat förlossningsvård, digitala vårdmöten utifrån patienternas behov och förbättrad mobil närsjukvård.

Kontakt: Lina Strand Backman, enhetschef Innovationsplattformen, lina.strand.backman@vgregion.se

 

 

 

 

Kontaktperson

Birgitta Nilsson

Region utvecklare med ansvar för området cirkulär ekonomi inom mode och inredning

birgitta.j.nilsson@vgregion.seMejla mig »
070 - 338 50 75

Beskrivning

Nätverk för kommuner kring giftfria barnmiljöer
Fler kommuner i Västra Götaland och Halland har ett gemensamt nätverk för att utveckla sunda barnmiljöer. Nätverket koordineras av Västra Götalandsregionen. Vi delar på erfarenheter, hjälper varandra och utvecklar gemensamma insatser.
Kontakt: Birgitta Nilsson, VGR,