Boden Business Park

www.bodenbusinesspark.com/sv

Boden Business Park är ett kommunägt bolag som hjälper företag att etablera, utveckla eller expandera sin verksamhet i Boden. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för att näringslivet ska växa så att Bodens kommun når sina tillväxtmål. Detta sker genom att attrahera talanger och företag som vill växa, stödja näringslivet genom att erbjuda kompetensutveckling och innovationsfrämjande aktiviteter samt genom att attrahera nationella och internationella investerare. Arbetet bedrivs i nära samverkan mellan kommun, näringsliv, myndigheter och organisationer.