Advokatbyrån Gulliksson

http://www.gulliksson.se

 

Medlem: Advokatbyrån Gulliksson

Hemsida: http://www.gulliksson.se

Mattias är specialiserad på alla delar av immateriella rättigheter ( patent , varumärke , design och upphovsrätt ) , affärshemlighet , marknadsrätt samt affärsjuridik. Mattias är en erfaren processförare och han verkar som juridisk rådgivare i den Högsta domstolen , andra domstolar , myndigheter och skiljenämnder . Mattias har processat flera uppmärksammade fall som rör immateriella rättigheter . Patent och affärshemligheter tvister kring detta avser alla tekniska områden , med en betoning på läkemedel- och bioteknik . Mattias representerar ofta forsknings och utvecklingsbolag samt ”Bigpharma” i gränsöverskridande patenttvister.

Mattias är också flitigt anlitad som förhandlare angående internationell licensiering och ett brett utbud av andra kommersiella avtal . Han hjälper ett stort antal kunder för att utveckla immateriella strategier och att utnyttja , driva , och skydda sina immateriella rättigheter. Dessutom är Mattias juridisk rådgivare till föreningen Sveriges Designer och deras medlemmar och han har lång erfarenhet inom design och designskydd samt fördjupad kunskap om produktdesign området.

Projekt av Advokatbyrån Gulliksson

Tävlingen Design S 2018

Design S 2017-2018 Design Region Sweden deltar också i denna omgång av Design S som anordnas av Svensk Form. Vi deltar i kategorin “Hållbar Utveckling. Förra året fick vi näst flest bidrag vilket vi var väldigt nöjda då vi deltog för första gången. Sprid gärna... Läs mer »