Bizmaker

http://www.bizmaker.se

Vi driver en regional inkubator och science park i Västernorrland med uppdraget att främja hållbar tillväxt och förnyelse. Som en motor för innovation arbetar vi för att frigöra kraften hos entreprenörer och innovatörer så att företag och organisationer kan nå sin fulla utvecklingspotential. Med rätt stöd skapas också möjligheter för större satsningar. Vår vision är att goda idéer ska omsättas till globala affärer och hållbara samhällslösningar.