Åkroken Sciencepark

http://www.akroken.se

Gör innovativa företag etablerade. Och etablerade företag innovativa. Vår Science Park erbjuder företag, projekt, avknoppningar och innovativa affärsidéer möjlighet att etablera sig, utvecklas och växa i en kreativ miljö.

Vi skapar förutsättningar för ett framgångsrikt företagande. Här finns både fysiska förutsättningar i lokaler, kreativt klimat och engagerade människor samt resurser och verktyg som stimulerar tillväxt och framgång.