Älmhults Kommun

http://www.almhult.se

Älmhults kommun blev utsett till årets tillväxtkommun 2017. Juryns motivering till priset lyder;

”- En internationell, öppen och kreativ atmosfär präglar Älmhults kommun. Nära samverkan mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle ger utveckling och tillväxt. Kommunens strategiska utvecklingsplan bidrar till kraftsamling och hållbar utveckling. Kommunen tar en aktiv roll i det regionala utvecklingsarbetet.

I en region präglad av tillverkning sticker Älmhult ut med ett starkt näringsliv inom tjänsteproduktion samt kulturella och kreativa näringar. Genom strategiska satsningar på byggande, centrumutveckling och platsvarumärke har Älmhult stärkt sin position som attraktiv boendekommun utanför de större tillväxtregionerna.”

Det huvudsakliga målet i den strategiska utvecklingsplanen är att bli 20000 invånare. Hösten 2017, när tillväxtpriset utdelas, blev vi 17000 invånare. Att växa är inte enbart en dans på rosor, här ställs kommunen inför utmaningar som på många sätt kan beskrivas som växtvärk. Räcker skolornas kapacitet? Hur säkrar vi vatten till 20000 personer? .. och liknande frågor som många gånger innebär nya investeringar i mångmiljonklassen.

Samtidigt gäller det att smida medans järnet är varmt. Hur kan vi surfa på denna positiva tillväxtvåg och få den att bryta över hela geografin och inom olika näringsgrenar? En förutsättning för detta är att vi fortsätter att springa mot tydliga och gemensamma mål och att en satsning inte bara gynnar den enskilda problemformuleringen utan också skapar synergieffekter ihop med andra satsningar.
I Älmhults kommun finns en relativt bred trupp kommunala tjänstemän som arbetar med strategiska utvecklingsfrågor. Utifrån Design Region Swedens agenda kan flera kollegor inom denna grupp komma att delta på träffarna som ordnas. Att mötas i en kreativ miljö tillsammans med människor från olika vardagsperspektiv inom både design- och näringslivsutveckling gynnar oss och denna mångfald är någonting vi själva också vill bidra till.