Nyheter / Design Region Sweden bildar ny förening tillsammans med Intressentföreningen för SVID

Design Region Sweden bildar ny förening tillsammans med Intressentföreningen för SVID

En starkare designröst i landet

 

Det är nu klart att SVIDs Intressentförening och Design Region Sweden, DRS, går samman och bildar en ny och större ideell förening. Syftet är att få en starkare designröst i Sverige.

  • Vi vill alla forma framtiden genom design och tillsammans kan vi åstadkomma mycket mer, säger Helena Karlberg, ordförande för den nya föreningen. 

Helena Karlberg arbetar som vd för Piteå Science Park och tidigare anställd vid SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Hon var även med och bildade Design Region Sweden 2012 som var ett initiativ av de tidigare regionalt ansvariga på SVID. Helena är därmed väl insatt i båda verksamheterna.

Christer Ericson, ordf. för Design Region Sweden instämmer. Vi måste hjälpas åt att lyfta designfrågorna som är viktigare nu än någonsin för att möta de utmaningar vi står inför, och inte minst frågor kring hållbar utveckling.

 Regeringen och Tillväxtverket har efterfrågat en fortsatt utveckling av samarbetet med andra nationella aktörer inom design samt relevanta nationella och regionala företagsfrämjande aktörer.  De har också uttryckt att det behövs en samlad röst för att öka förståelsen av designens och formens roll och betydelse.

  • Genom hopslagningen vi att vi går regeringen till mötes och samlar landets designaktörer för att bidra till ökad kunskap och förståelse för design, säger Helena Karlberg.

 Intressentföreningen är en ideell förening vars ändamål är att stödja SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign genom att utse tre medlemmar till SVIDs styrelse samt bidra ekonomiskt och på annat sätt till verksamheten. Hopslagningen av DRS och SVIDs Intressentförening kommer att innebära mer designaktiviteter runt om i landet och i många fall i samverkan med de regionala medlemmarna.

 

 

 

Galleri