Om Design Region Sweden

Idag finns det ett stort behov av design och designprocesser runt om bland landets företag, offentliga verksamheter och organisationer. Rapporter världen över visar på starka resultat för de som använder design på ett medvetet och strategiskt sätt. Det har även visat sig att designprocessen är ett starkt verktyg vid utvecklingsprocesser även utanför företagsvärlden. Sociala och hållbara projekt med designprocessen som ledsagare finner ny mark. Utöver detta finns idag en digital värld som blomstrar och ökar med ett starkt brukarfokuserat synsätt.

I denna utveckling står Design Region Sweden med stor kunskap att driva designprojekt i alla dess former. Design Region Sweden består idag av ett erfaret team av projektledare, affärsutvecklare, näringslivschefer, företagare och forskare från norr till söder, med mångårig erfarenhet av operativa insatser i alla landets regioner. Vi har även ett väl inarbetat nätverk gentemot myndigheter, företag, organisationer och offentliga verksamheter.

Vi är övertygade om att processer baserade på designmetodik är ett av de starkaste verktygen som finns idag när det gäller utveckling.

Våra mål är enkla och tydliga:

  • Hållbar tillväxt för gemensam sektor och näringsliv.
  • Etablera en plattform för design som resurs för innovation.
  • Skapa en stabil, närvarande, regional part för designutveckling.
  • Att fungera som en aktiv nätverksorganisation