Design Region Sweden välkomnar nya medlemmar

Under våren 2012 bildades den ideella föreningen Design Region Sweden av ett antal personer som under lång tid varit verksamma runt om i landet med att driva olika design relaterade aktiviteter.

Vi är idag ett starkt växande nätverk och är väl etablerade i våra respektive regioner och vi upplever att det finns ett stort intresse för de kunskap vi kan erbjuda inom designområdet. Idag är vi 58 medlemmar från Luleå i norr till Malmö i söder och vår ambition är att föreningen skall växa ytterligare och vi välkomnar nya medlemmar.

Vår förhoppning är att föreningen skall bli ett ännu större nätverk där vi i föreningens namn genomför olika design relaterade aktiviteter enskilt eller tillsammans med andra medlemmar. Föreningen skall naturligtvis även fungera som ett kunskapsnätverk för utbyte av erfarenheter som kan bidra till utveckling av medlemmens ordinarie verksamhet.

Föreningens medlemmar är mycket aktiva, engagerade och har lång erfarenhet av att operativt driva förändringsprocesser . Vid några tillfällen per år samlas nätverket på en spännande plats med ett mycket intressant program.

Vi bjuder in personer, föreningar, organisationer och företag som idag verkar regionalt eller planerar att starta verksamheter med koppling till designområdet och vars verksamhet stämmer med föreningens stadgar och intentioner.

Medlemsavgiften för företag/organisationer med en omsättning över 10 msek.är 5000:-/år varav 500:- är medlemsavgift och 4500:- är serviceavgift. Medlemsavgift för företag/organisationer med omsättning mindre än 10 msek. är 2500:- /år varav 500:-är medlemsavgift och 2000:- är serviceavgift. Medlemsavgift för hedersmedlemmar är 100:-/år.

Ansökan om medlemskap kan ske löpande och efter styrelsens godkännande blir man medlem.

Varför bli medlem

  • Som medlem får du tillgång till ett växande nätverk med mycket stor erfarenhet av operativt arbete med fokus på design och affärsutveckling.
  • Våra medlemmar är väldigt kreativa, engagerade och sociala vilket gör våra regelbundna träffar till väldigt uppskattade tillställningar.
  • Vi välkomnar också medlemmar som är verksamma inom områden som vi ser kompletterar designområdet.
  • Årliga träffar med spännande program och erfarenhetsutbyte.
  • Möjlighet att driva projekt och andra aktiviteter i föreningens namn ger stor trovärdighet mot organisationer, myndigheter, företag och andra finansiärer.

Bakgrund till bildandet av Design Region Sweden

Christer Ericson, Ordf. Design Region Sweden

https://youtu.be/hsH-q1lkHfU<iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/hsH-q1lkHfU?ecver=1" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Kaj Abbestam, Tekno Lots, Båstad

Dennis Pettersson, professor vid Luleå Tekniska Universitet

Claes Frössén, Design Experience, Stockholm

https://www.youtube.com/watch?v=JsmF4RBoWUY