Skellefteå 11-12 oktober 2018

DRS medlemsträff  11 - 12/10 2018/ Skellefteå

Tema:  Innovativa mötesplatser

Dag 1 

1300   Inledning Skellefteå Science City och The Great Northern       Johnny Högberg

           Bakgrund – varför - hur – framtid!

1330   Artic Game Lab, Gamification

          spelutveckling idag – inriktning - framtiden                            Johan Linder

1400   DRS vad har hänt, nya medlemmar, gäster,                           Christer Ericson

          vad händer kring samgående med SVID  

1430   Speedating

1530   Introduktion till Campus/Skellefteå, vad har gjorts mm            Johnny Högberg

1600   Besök på Campus                                                                 Robert Brännström/ Sofia Gullberg

1900  Middag, information om Northvolt – batterifabrik                      Anja Palm, Skellefteå kommun

Dag 2 

 0800  Den innovativa mötesplatsen / Campus Skellefteå 

          Mattias Bergström och Karoline Pettersson, LTU Business leder WS

1030  Presentation från WS grupper

    

Bilder från Skellefteå