Stockholm

Design Region Swedens medlemsträff den 26-27 november 2015

Temat för denna träff var “Kommunernas utmaningar”

Detta var ett samarrangemang mellan IQ Samhällsbyggnad och Design Region Sweden

Dag 1 hos IQ Samhällsbyggnad.

Eva Schelin, VD på redogjorde inledningsvis för IQS verksamhet och olika forskningsprogram.

De sex kommuner som deltog gjorde varsin inledande presentation baserat på deras utmaningar.

Vi genomförde en workshop i blandade grupper enligt en designprocess under eftermiddagen som presenterades dag 2.

Sista programpunkten för dagen var en redovisning i hur 3-d animering typ Minecraft kan användas för att visualisera olika processer/lösningar där olika fokusgrupper har medverkat i  medskapande processer. Presentationen gjordes föredömligt av Anton Albiin från Dataspelsbranschen.

Dag 2 på Arkitektur och Designcentrum, Skeppsholmen

Workshop från dag 1 presenterades och en panel med representanter från Vinnova, IQS och SKL under ledning av Per Holmström från Region Örebro diskuterade vilka möjligheter  som finns för att gå vidare ex. ekonomiskt.

Dag 2 avslutades med årsmötet

 

 

Bilder från Stockholm