Sundsvall

Temat för denna träff var samverkan mellan Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet

Dag 1

Mittuniversitetet

Hans-Erik Nilsson, Dekan Mittuniversitetet och Arianne Sundman, Kommunfullmäktiges ordförande hälsade oss välkomna till Sundsvall

Design Region Sweden presenterade en del nyheter

Vi planerar att tillsammans med IQ Samhällsbyggnad genomföra TED X Skeppsholmen i höst

TED X är  ett antal föreläsningar max 20 min på ett aktuellt samhällstema som filmas och sprids via You Tube. Det är väldigt uppskattat.

Vi presenterade en ansökan om integration vi har lämnat in till Integrationsfonden, som om den beviljas så startar projektet i höst.

En speciell nyhet kunde vi lansera nämligen att Design Region Sweden deltar i en egen klass i Design S tävlingen. Vår klass heter Hållbart samhälle. Vi kommer att tydliggöra mer om vad detta innebär.

Vi gjorde en uppföljning från tidigare medlemsträff om kommunernas utmaningar

Efter lunch så blev först presenterade designutbildningarna på Mittuniversitetet.

Teknisk Design, 5-årigt program

Industridesign, 3-årig kandidatutbildning

Design for all. 2-årigt mastersprogram med studenter från hela världen. Programmet anses unikt i världen

Detta inslag avslutades med en rundvandring i lokalerna med verkstäder och forskningslab.

Därefter fortsatte vi med speed dating som är ett väldigt uppskattat programinslag

Design i Västernorrland tillsammans med Åkroken Business Incubator berättade om sina verksamheter och samarbeten bland annat skall utvecklas en testlab kallat Forma.

Kvällen avslutades med middag på Hotell Södra Berget

Dag 2

Scenkonstbolaget

Svenskt Aluminium inledde med en övergripande presentation av aluminium allt från brytning av bauxit till återvinning av aluminium.

Högskolan Halmstad presenterade sin forskning på funktionella ytor.

Sundsvalls kommun fortsatte och redogjorde för sina utvecklingsstrategier där bl.a. en befolkningsökning på 3000 personer de närmaste åren innebär stora utmaningar. Intressant också kommunens samarbetsavtal med universitetet avseende projekt och forskning som berör kommunen.

Scenkonst Västernorrland avslutade och visade sina nyrenoverade lokaler för teater och dans.

 

Bilder från Sundsvall