Älmhult

Dag 1

Presentation av Stena Aluminium,Fredrik Pettersson, VD                                                  

Stena Aluminium störst i norra Europa på att återvinna, Carl-Magnus Wärnhed, IKEA

aluminium som återgår i kretsloppet i form av gjutgods, 

för att gjuta motorblock till ex Volvo, detaljer till möbler mm.

Studiebesök i återvinningen.

Älmhults kommun

Speed dating, 2 möten per person

Älmhults kommun hälsar välkommen, Ingemar Almkvist, KSAO

Älmhults kommun beskriver sina utmaningar som liten kommun, Eddie Hansson, N-livs utv.

där många arbetar på de 13 IKEA bolagen som finns, där IKEA har 4700 anställda i Älmhult.

Malin Blom, kommunikationschef, Paul Robertson, Utv. chef

Hur hanterar kommunen samhällsutvecklingen, Roland Eiman, kommunchef

Hur attraheras folk att bosätta sig i kommunen

Platsvarumärket

Emmaboda kommun

Emmaboda kommun redovisar hur de arbetat med glasriket, 

i olika insatser med koppling till design.

Ann-Christine Torgnysson, Näringslivsutvecklare


Dag 2 IKEA

Introduktion till IKEA/Älmhult, Sofie Mattson, IKEA, coordinator

Marcus och Emelie pratade om processen, Marcus Engman, chefsdesigner IKEA

när  de utvecklar och designar produkter ser ut. Emelie Knoester, Sortimentschef

Detta kommer bland annat att inbegripa att han tar upp och förklarar Demokratisk design, IKEAs

sätt att formge sina produkter. Denna formel inbegriper 5 element, varav ett av dessa är hållbarhet

IKEA Museum

Guidad tur på IKEA Museet som beskriver IKEA:s historia.

DRS projektansökningar, diskussion, Christer Ericson m.fl.

innehåll nästa träff mm

Årsmötet avslutar denna träff

 

Bilder från Älmhult