Projekt / Konceptstudio 2017 Härnösand

Konceptstudio 2017 Härnösand

 

Konceptstudio i Härnösand och Kramfors

Nu har åtta studenter arbetat i Konceptstudion med fem uppdrag i Härnösands och Kramfors kommun på temat ” Enklare väg till jobb”

Studenterna har en bakgrund inom industridesign, beteendevetenskap och kulturgeografi.
Slutredovisning den 25/8

 

Här ser du de olika projekten som studenterna arbetade med i Härnösand och Kramfors på Temat “Enklare väg till jobb

  • Avfallshantering
  • Språkträning i vardagen
  • Sambiblioteket
  • Kramforshjärtat
  • Kompetensförsörjning

Sommaren 2017 kommer Design Region Sweden att driva konceptstudio med studenter på temat “Enklare väg till jobb”. Detta kommer att genomföras i Härnösand och Kramfors.

Vi kommer att fokusera på nyanlända och långtidsarbetslösa. Resultaten kommer att redovisas både regionalt och vid ett nationellt seminarium där vi kommer att bjuda in nationella aktörer som får ta del av resultaten. Åtta studenter från olika utbildningar arbetar tillsammans med olika uppdrag som kommer från kommuner, arbetsförmedlingar m.fl.

In the summer of 2017, Design Region Sweden will arrange concept studios with 8 students on the theme “Easier way to work.” These will be implemented in Härnösand and Kramfors We will focus on new arrivals and long-term unemployed. The results will be reported both regionally and at a national workshop where we will invite national actors who may have access to the results.

Vi välkomnar studenter som läser industridesign, beteendevetenskap, kulturgeografi och sociala innovationer. Våra studios kommer att bemannas utifrån en jämställt perspektiv.

Uppdragsgivaren får nya perspektiv på sin verksamhet genom att engagerade studenter arbetar intensivt med att lösa specifika uppdrag. Studenterna får ett givande sommarjobb där de inspirerar varandra och tillämpar kunskaperna de fått genom sin utbildning. Under handledning av en erfaren designer arbetar studenterna i sju veckor med att ta fram nya koncept och lösningar på olika problem. Konceptstudion handlar om att ta fram nya idéer eller vidareutveckla befintliga idéer och tjänster där design kan göra skillnad. Årets tema är “Enklare väg till jobb”.

Företag, myndigheter och organisationer som utvecklar och levererar tjänster och miljöer är exempel på uppdragsgivare. Temat är brett så uppdragen är varierande. Det kan till exempel handla om hur arbetar kommunen och arbetsförmedlingen med att få nyanlända i arbete, vilka behov har företagen, hur ser den arbetssökande på hur systemet fungerar mm. Uppdragen kan komma från privata företag, landsting, kommuner.

Konceptstudion pågår 7 juni-30 juni samt 31 juli-25 augusti (sommaruppehåll 3 juli – 30 juli). Lön för de 7 veckorna är 23 000 kr och boende erbjuds kostnadsfritt under perioden. Detta är en möjlighet för dig som student att få applicera din kunskap i en design styrd process mot spännande lösningar, få relevant arbetslivserfarenhet och en sommar fylld av inspiration och nya bekantskaper.

We are looking for students in industrial design, behavioral science, human geography, social innovation, etc. Our studios will be staffed on the basis of a uniform set perspective. The clients gets a new perspective on their business by dedicated students working hard to solve specific tasks. Students receive a rewarding summer job where they inspire each other and apply the knowledge they have gained through their education. Under the guidance of an experienced industrial designer, students work during seven weeks to develop new concepts and solutions to various problems. Concept Studio is all about developing new ideas or refine existing ideas and services where design can make a difference. This year’s theme is “Easier way to work.”Businesses, government agencies, municipalities and organizations to develop and deliver services and environments are examples of clients. The theme is wide so assignments are varied. municipalities, among others. Are you a student interested in working in the studio concept apply here, by no later than 15 May 2017. Concept studios are running from 7 June to 30 June and 31 July-25 August (summer break July 3 to July 30). Salary for the seven weeks is 23 000 SEK and accommodation is offered free of charge during the period. This is an opportunity for students to get to develop your skills in a design-driven process to develop exciting solutions, gain relevant work experience and a summer full of inspiration and new acquaintances.

Så fungerar det

Konceptstudion pågår 7 juni-30 juni samt 31 juli-25 augusti (sommaruppehåll 3 juli – 30 juli). Lön för de 7 veckorna är 23 000 kr och boende erbjuds kostnadsfritt under perioden. Detta är en möjlighet för dig som student att få applicera din kunskap i en design styrd process mot spännande lösningar, få relevant arbetslivserfarenhet och en sommar fylld av inspiration och nya bekantskaper.

Partners i projektet

Design Region Sweden har varit projektägare

Finansiering

Uppdragen har kommit ifrån Härnösands och Kramfors kommuner som delfinansiärer

Huvudfinansiär har varit Tillväxtverket

Handledning av studenter ocxh urval av uppdrag har skett via Design i Västernorrland

Lokal administration, arbetsplats mm via Technichus i Härnösand

 

Ladda ner rapport

konceptstudion2017printomslag.pdf?1518786386

  • Projektstart:
  • Projektslut: