Genial

Slutrapport Genial Syftet har därför varit att så detaljerat som möjligt identifiera och kvantifiera energi- och materialflödena i framställningsprocesserna. Nästa steg har varit att fastställa verkningsgraden i processavsnitten och som resultat kunna visa hur stora energiförlusterna är. Resultatet...

Läs mer

Värdig Entré – Ett nytt sätt att tänka. Statens Fastighetsverk använder design driven utveckling för nya innovationer och allas rätt att gå in genom samma dörr

Värdig entré en skrift från Statens Fastighetsverk som handlar om design driven innovation och allas rätt att gå in genom samma dörr Enligt FN ska personer med funktionsnedsättning ha rätten att leva självständigt och på lika villkor som alla andra. Projektet Värdig Entré har valt att gå länge än så...

Läs mer