Projekt / Uttrycksanalys

Uttrycksanalys

Denna analysmetod är utvecklad av några av Design Region Swedens medlemmar. Mer än 100 analyser har gjorts på olika företag, organisationer. Intressant att notera är att i princip alla som deltagit i denna analys har förändrat sitt sätt att kommunicera, ändrat inriktning delvis i sin verksamhet mm.

Analysen passar såväl små som stora företag. Den passar också organisationer, myndigheter, kommunala bolag m.fl. Analysen kan ha olika fokus såsom miljö, tillgänglighet, produkter, attraktivitet mm.

Analysen är upplagd i två steg.

Steg 1  En analys på distans som på ett utömande sätt speglar hur verksamheten kan betraktas i andras ögon ex. en kund, en besökare mm.

Steg 2  Workshop för att skapa en gemensam syn i hur verksamheten kan utvecklas vad gäller ex. kärnvärden, produkter, tjänster, kundmötet, miljöarbetet etc. etc.

Mer information

Christer Ericson,  070-5742756

Kaj Abbestam,    070-5636546

 

Uttrycksanalys-pdf broschyr

uttryckssanalys.pdf?1548162620